Skoči na glavno vsebino

Razširjeni program RaP 2024/2025

RAP DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Razširjeni program (RaP) v osnovni šoli je zasnovan kot dopolnilo obveznemu izobraževalnemu programu. Njegov namen je celostni razvoj učencev, kar vključuje intelektualni, fizični, čustveni in socialni vidik. RaP ponuja različne dejavnosti, ki so prilagojene interesom, potrebam in zmožnostim učencev, s ciljem spodbujanja njihove ustvarjalnosti, inovativnosti in sodelovanja.

Komponente RaP:

  • Gibanje in zdravje: program poudarja pomen telesnega in duševnega zdravja z različnimi gibalnimi dejavnostmi, korektivno vadbo, zdravim prehranjevanjem in ozaveščanjem o varnosti.
  • Jeziki: vključuje poučevanje tujih jezikov, kot so nemščina, angleščina in španščina, ki so bili prej predstavljeni kot neobvezni izbirni predmeti, pri čemer se poudarja slušne spretnosti, izgovorjavo in širjenje besedišča skozi didaktične igre.
  • Kultura in umetnost: dejavnosti, kot so ples, likovno ustvarjanje, knjižničarski krožki, gledališče, pevski zbori in drugi umetniški krožki, omogočajo učencem izražanje ustvarjalnosti in razvijanje umetniških talentov.
  • Dodatna podpora: ponuja dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualno in skupinsko pomoč, podaljšano bivanje in jutranje varstvo, kar omogoča prilagojeno podporo učencem z različnimi učnimi potrebami.

Cilji RaP:

  • Spodbujanje celostnega osebnega razvoja učencev.
  • Povečanje vključenosti in sodelovanja učencev.
  • Zagotavljanje ustvarjalnega, vključujočega in varnega učnega okolja.
  • Podpiranje kvalitetnega preživljanja prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

RaP tako omogoča bogatenje učnega procesa in prispeva k boljšim izobraževalnim rezultatom ter celostnemu razvoju učencev.

Dostopnost