Skoči na glavno vsebino

Bralni klub učencev in učenk

Fackin knjižni klub

 • Dejavnost poteka v sklopu ene od prednostnih nalog šole (bralna pismenost);
 • ciljna skupina: učenci 8. in 9. razreda;
 • sodelovanje: šolska knjižnica, vsi učitelji;
 • čas: mesečna druženja;
 • načrt branja ter izbor knjig: na pobudo in v sodelovanju z učenci;
 • cilji:
  • vzpodbujanje učencev k branju/razvijanje motivacije za branje,
  • širjenje bralne pismenosti in bralne kulture,
  • ozaveščanje učencev o pomenu branja in širjenje pozitivnega stališča do branja,
  • spoznavanje različnih zvrsti branja,
  • bogatenje besedišča in širjenje svetovnega nazora,
  • razvijanje zmožnosti kritičnega branja in vrednotenja prebranega,
  • razvijanje splošne zmožnosti razumevanja, uporabe in premisleka o umetnostnem besedilu,
  • razvijanje strpne komunikacije ter argumentiranega soočanja mnenj.

Koordinatorica: Barbara Vukovič.

Dostopnost