Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Pristojnosti

Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda (66. čl. ZOFVI).

Sestava

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. V šolskem letu 2023/2024 so to:

 • Darko Petelinšek(1.a)
 • Taja Naraks (1.b)
 • Iris Kračun (2.a)
 • Andreja Kovačić (2.b)
 • Sandra Marguč (3.a)
 • Marija-Mojca Pirh (3.b)
 • Tanja Šentjurc (4.a)
 • Elvis Cvikl (4.b)
 • Goran Jurak (5.a)
 • Klemen Ravnak (5.b)
 • Valentina Franca (6.c)
 • Draženko Railić (6.a)
 • Alenka Kožar (6.b)
 • Dejan Radić (7.a)
 • Dijana Karić (7.b)
 • Vanda Podgrajšek (8.a)
 • Danijela Ilić (8.b)
 • Mateja Žvižej (9.a)
 • Robi Jakob (9.b)
Dostopnost