Skoči na glavno vsebino

Korak k sončku

Cilji:

 • Ob literarnih delih uvajati otroke v svet drugačnosti in sprejemanje le-te.
 • Razvijati občutljivost za vse oblike drugačnosti in večjo tolerantnost med nami.
 • Ustvarjanje klime, ki bo otrokom z invalidnostjo omogočala enake možnosti, kot jih imajo vrstniki brez invalidnosti.
 • Otroke motivirati in izobraževati za sprejemanje in razumevanje drugačnosti na vseh življenjskih področjih.
 • Seznanitev s cerebralno paralizo ter drugimi invalidnostmi pri otrocih in odraslih in spoznavanje posebnih potreb in možnosti drugačnih oseb.
 • Razvijati pozitivno samopodobo in čustveno inteligenco.
 • Pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja in aktivnega sodelovanja v socialnem okolju.
 • Aktivno vključevanje učenke (sošolke), ki je na invalidskem vozičku.
 • Pogovori z različnimi strokovnimi delavci, ki imajo profesionalne izkušnje z drugačnimi (socialna pedagoginja, inkluzivni pedagog, specialna pedagoginja, logoped, pedagoginja in drugi) in spoznavanje njihovega dela.
 • Krepitev prosocialnih vedenj.
 • Nuditi strokovno pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši.
 • Svetovanje staršem.
 • Seznaniti strokovne sodelavce v kolektivu z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami učencev.
 • Poročila in vtisi otrok, fotografije, predstavitev o poteku in rezultatih projekta.

Koordinatorica: Nives Žirovnik.

Več …

Dostopnost