Skoči na glavno vsebino

Jutranje varstvo in OPB 2023/2024

Jutranje varstvo

  • Za učence 1. razreda (če so potrebe staršev prvošolcev manjše od razpoložljivega normativa, lahko oddelek dopolnimo tudi s starejšimi učenci).
  • V šolskem letu 2021/2022 sta na osnovi prijav oblikovani dve skupini jutranjega varstva, in sicer od 6.15 do 8.15.

 

Oddelki podaljšanega bivanja OPB

Koordinacija dela: Urška Zdovc

  • 12.00 – 16.10,
  • usmerjeni in neusmerjeni prosti čas,
  • kosilo,
  • samostojno učenje,
  • interesna dejavnost,
  • dejavnosti razširjenega programa,
  • obiski v šolski knjižnici,
  • osem skupin za učence od 1. do 5. razreda.
Dostopnost