Izbirni predmeti

  • Uresničujejo interese učencev, razvijajo njihove sposobnosti, sledijo poklicnim ciljem,
  • ena ura tedensko, tuji jezik – 2 uri,
  • v vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši,
  • učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Publikaciji za šolsko leto 2022/2023:

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina 1 Jerneja Pavlič Nemščina 2 Jerneja Pavlič Nemščina 3 Jerneja Pavlič
Likovno snovanje 1 Vinko Zajc Likovno snovanje 2 Vinko Zajc Likovno snovanje 3 Vinko Zajc
Šolsko novinarstvo Barbara Vukovič Poskusi v kemiji Leopold Hribernik Retorika Melita Broz
Šahovske osnove Ivanka F. Turinek Multimedija Gregor Ivšek Računalniška omrežja Gregor Ivšek
Sodobna priprava hrane Martina Zapušek Izbrani šport S. Dražumerič, A. Šauperl Šport za zdravje S. Dražumerič, A. Šauperl
Šport za sprostitev S. Dražumerič, A. Šauperl Šahovske osnove Ivanka F. Turinek Šahovske osnove Ivanka F. Turinek
        Načini prehranjevanja Martina Zapušek

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu:

  • angleščina (Barbara Škerget)

Neobvezni izbirni predmeti v 2. triletju:

  • nemščina (Jerneja Pavlič),
  • računalništvo (Gregor Ivšek, Miroslava Minić),
  • umetnost (Vinko Zajc),
  • šport (Alenka Šauperl, Simon Dražumerič, Alja Pliberšek)

Neobvezni izbirni predmeti v 3. triletju:

  • nemščina (Jerneja Pavlič)

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Dostopnost