Skoči na glavno vsebino

Inkluzivni pedagog

Inkluzivni pedagog je široko usposobljen strokovnjak na področju vzgoje in izobraževanja za delo z učenci z učnimi težavami, z učenci s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci.

Področja dela na IV. osnovni šoli Celje

 1. Delo z učenci s posebnimi potrebami:
  • izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
  • priprava programa dela in ciljev za učence s posebnimi potrebami,
  • svetovanje in sodelovanje v strokovnem timu pri pripravi individualiziranega programa,
  • svetovanje učiteljem pri izvajanju prilagoditev za posamezne učence.
 2. Delo z učenci z učnimi težavami:
  • svetovanje učiteljem pri pripravi izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca, ki ima učne težave,
  • svetovanje in sodelovanje pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
  • opazovanje in izdelava poročila za učenca z učnimi težavami,
  • svetovanje učencu in staršem učenca.
 3. Ostale zaposlitve:
  • priprava predavanj in delavnic za učence, učiteljski zbor in starše,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

 

Kontakt: Blaž Teršek, mag. prof. inkluz. ped.

E-pošta: blaz.tersek@facka.si, blaz.tersek@osglazija-celje.si

Dostopnost