Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.

 

Projekt v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada vodi Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om. Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Šola je vključena v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne  kompetence učencev. Strokovni delavci imajo možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za organizatorje oziroma koordinatorje informacijskih dejavnosti so pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov. Šola bo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« po opravljenih refleksijah in usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovala svoje lastne digitalne strategije.

Več o tem …

Koordinator: Gregor Ivšek

                  

Dostopnost