Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela. Njegov temeljni cilj je preverjanje uspešnosti doseganja ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti. Na tej tej podlagi lahko nato ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

NPZ se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. V šolskem letu 2022/2023 je to fizika.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Več …

Dostopnost