Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Upravni odbor:

 • Imenuje ga svet staršev.
 • Ima predsednika in 6 članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole.
 • Predstavnike šole imenuje svet zavoda.
  • Predsednica: Suzana Amanovič.
  • Predstavniki šole: Suzana Amanovič, Anja Milošič Šalamun, Jerneja Pavlič.
  • Predstavniki staršev: Marija Mojca Pirh, Tejka Jager, Mateja Žvižej, Elvis Cvikl.

Namen in predvidene dejavnosti sklada:

 • Sklad je ustanovljen za:
  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • pomoč socialno šibkim učencem.
 • Upravni odbor sklada v soglasju s svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.
 • Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oziroma razred ali oddelek, za katerega so bila zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu zavoda.

Pravila o delovanju šolskega sklada, vlogo za koriščenje pomoči ter ostale obrazce lahko najdete na tej strani.

Pomembno: Če želite, da bo šolski sklad živel, ga je potrebno napolniti. Zato: Lepo povabljeni, da prispevate po svojih zmožnostih (na TRR šole – za šolski sklad)!

Dostopnost