Skoči na glavno vsebino

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Primož Obreht, univ. dipl. prav., direktor
Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Telefon: 059 340 910
e-mail: primoz@czpp.si

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

GDPR – informacije posameznikom (PDF)

Dostopnost