Skrb za okolje

Zbiranje starega papirja

V šolskem letu 2020/2021 smo na šli zbrali 18 180 kg papirja, kar na učenca znese 41,51 kg. Med šolami v celjski regiji smo dosegli 14. mesto. Ker nam je mar za okolje in želimo ohraniti čim več dreves, se bomo v prihodnjem šolskem letu pri zbiranju odpadnega papirja precej bolj potrudili. Za promocijo zbiranja bodo na različne načine skrbeli člani našega na novo osnovanega EKO krožka, pomagali pa bodo tudi naši najmlajši »EKO junaki«.

Izvesti nameravamo 3 zbiralne akcije odpadnega papirja, ki bodo potekale na šoli v popoldanskem času, in sicer bodo izvedene v oktobru 2021, marcu 2022 in maju 2022. Obvestilo o točnem datumu in urah poteka zbiralne akcije odpadnega papirja bomo objavili na šolski spletni strani.

Še naprej pa lahko odpadni papir prinašate vsak ponedeljek od 7.30 do 8.00.
V primeru, da imate doma večje količine odpadnega papirja, ga lahko peljete na SIMBIO ali Dinos in potrdilo prinesete razredničarki ali gospodu Hriberniku. Zelo zaželeno je, da otroke k zbiranju odpadnega papirja spodbujate tudi starši in jim pri tem pomagate. Oddelek, ki bo zbral največ papirja, bo ob koncu šolskega leta tudi nagrajen.

 

Čiščenje okolice

Raziskovalne naloge s področja ekologije;

Koordinator: Leopold Hirbernik

Dostopnost