Skoči na glavno vsebino

Športni programi

Zlati sonček

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Izvajajo ga osnovne šole v popoldanskem času, pa tudi društva ali zasebniki.

Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

Več …

Krpan

Športni program Krpan je del nacionalnega programa športa. Namenjen učencem drugega triletnega obdobja osnovne šole. Gre za prenovitev programa športne značke, ki ga je leta 1978 in 1981 uvedla takratna Telesnokulturna skupnost, izdelal pa Inštitut za kineziologijo pri Fakulteti za šport. Športni program Krpan je smiselno nadaljevanje leta 1997 uvedenega programa Zlati sonček, namenjenega otrokom zadnjega predšolskega leta in učencem prvega triletnega obdobja osnovne šole.

Več …

Naučimo se plavati

Več …

Športne programe Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati vodi Zavod za šport RS Planica, regijski koordinator pa je Športna zveza Celje.

Koordinatorici: Alenka Šauperl, Ksenija Leskovšek Korber.

Dostopnost