Skoči na glavno vsebino

Razširjeni program (RAP)

Razširjeni program (Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje)

31. avgusta 2018 se je zaključilo izvajanje projekta Zdrav življenjski slog. Da bi ohranili dejavnosti, povezane z gibanjem, prehranjevanjem in zdravjem, smo se vključili v poskus uvedbe novega koncepta razširjenega programa, področja GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE. Področje zajema tri sklope: GIBANJE, HRANA IN PREHRANJEVANJE, ZDRAVJE IN VARNOST. Osrednji cilji programa so:

  • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajevanje razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje  navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju,
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

Učencem 1. triletja ponujamo naslednje dejavnosti:

Dejavnost Mentor
Igre naših babic Karin Trepelj
Na pomoč! Renata Rupreht
Gibki, prožni, vsega zmožni Barbara Škerget
Facki se rola Mojca Sumrak, Barbara Škerget
Zaplešimo in se sprostimo Alja Pliberšek
Junaki z vrta Alenka Teršek

Za učence 2. triletja smo pripravili:

Dejavnost Mentor
Gibalna abeceda in plezanje (4., 5. r.) Alenka Šauperl
Žoga me uboga (6., 7. r.) Simon Dražumerič
Fackini pajki (4., 5. r.) Simon Dražumerič
Vsi na kolo za zdravo telo (5. r.) Klaudija Fajdiga
Joga (6. – 9. r.) Suzana Amanović
Govorimo z rokami Anja Jug
Rekreacija za petošolce Dragica Kranjc
Iz Fackine kuhinje diši (6. r.) Martina Zapušek

Učencem 3. triletja so namenjene:

Dejavnost Mentor
Športni izzivi (9. r.) Alenka Šauperl
Gibalna abeceda (8. r.) Alenka Šauperl
Žogarijada (8., 9. r.) Simon Dražumerič
Prva pomoč in temeljni postopki oživljanja Leopold Hribernik
Facka se zdravo prehranjuje (7. r.) Martina Zapušek
Fackini zeliščarji (7. r.) Simona Zobec
Mediacija in veščine sporazumevanja Jerneja Pavlič
Svetovna kuharica Martina Zapušek

Več …

 

Dostopnost